Paulina Linfert

warsztaty i kursy, malarstwo, fotografia, vedic art, mozaika, twórczość radosna wszelaka

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Paulina dano jej na chrzcie ponad 30 lat temu, Linfert po m??u od niedawna. Pochodzi z Sochaczewa, mieszka w lesie mi?dzy Grjcem a Mszczonowem, w pi?knej, malowniczej okolicy, (idealnej na plenery artystyczne i warsztaty Vedic Art, na ktre wszystkich ch?tnych zaprasza ju? wkrtce).
Uko?czy?a studia na wydziale Konserwacji i Restauracji Dzie? Sztuki Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie, studiowa?a te? w Accademia di Belle Arti w Como. Pracuje jako konserwator(g?wnie latem), maluje w wolnych chwilach (g?wnie zim?), podr?uje, medytuje Vipassan?, wychowuje syna, uprawia ogrdek, pisze, fotografuje, maluje i uczy Vedic Art . Pogl?dw politycznych i religijnych stara si? unika?, (podobnie jak telewizji), wierzy w Boga, Mi?o?? i Matk? Natur?.
Tworzyg?wnie dla siebie czyli dla w?asnej przyjemno?ci, cz?sto od siebie czyli dla wyra?enia uczu? i emocji, ale te? dla innych czylina zamwienie wykonuje na przyk?ad kopie dzie? dawnych i wsp?czesnych Wielkich Mistrzw, portrety, pejza?e, sceny, scenkiz ?ycia i zwyobra?ni,natury martwe, ?ywe i ledwo ?ywe, obrazy na ka?dy temat i do ka?dego wn?trza...
W malarstwie, jak i w ?yciu, ci?gle szuka w?asnej "drogi" i ci?gle si? uczy.
:)

Bra?a udzia? w licznych wystawach zbiorowych, plenerach malarskich i pracach konserwatorskich w kraju i za granic?.

Indywidualne wystawy malarstwa:
1995 i 2011 - Miejski O?rodek Kultury, Sochaczew
2011 - Klub Artystyczny Galeria, Grjecki O?rodek Kultury
2012 - Dom Kultury ?wit, Warszawa
2013 - Centrum ?owicka, Warszawa
2016 - O?rodek Kultury w Grze Kalwarii

Wybrane wystawy zbiorowe i nagrody:
2000 - M?odzi Laureaci Konkursowych Wystaw Twrczo?ci Plastycznej "Sochaczewski Laur", Galeria Abakus, Warszawa
2007 - XXX Jubileuszowy "Sochaczewski Laur", Miejski O?rodek Kultury, Sochaczew
2011 - Stowarzyszenie Plastykw Ziemi Grjeckiej, Dom Kultury ?wit, Warszawa
2011 - wystawa poplenerowa 48 Mi?dzynarodowego Pleneru Artystycznego w Strumicy w Macedonii, Narodowy Instytut Kultury, Strumica, Macedonia
2012 - Wystawa Malarstwa Vedic Art, Klub artystyczny Galeria, Grjecki O?rodek Kultury
2012 - wygrana w konkursie na prace do kalendarza firmowego LCS Service na rok 2013
2013 - wystawa poplenerowa Mi?dzynarodowego Pleneru Malarskiego w Nieliszu, O?rodek Edukacyjno- Muzealny Roztocza?skiego Parku Narodowego w Zwierzy?cu.
2014 - wystawa poplenerowa Stowarzyszenia Plastykw Ziemi Grjeckiej, Zagroda Ojrzanw
2015 - Dom kultury ?wit, Warszawa


Udzia? w pracach konserwatorskich:
2002 - barokowe freski Katedry Trjcy ?wi?tej w Drohiczynie
2003 - polichromia klatki schodowej Wydzia?u Filologii Polskiej Uniwersytetu Wroc?awskiego
2003 - malarstwo sztalugowe, prywatna pracownia konserwatorska, Como, W?ochy
2004 - malowid?a ?cienne w Zoroastryjskiej ?wi?tyni Ognia w Mele Heiram w Turkmenistanie
2004 - barokowy o?tarz Katedry Trjcy ?wi?tej w Drohiczynie
2006-2007 - konserwacja malowide? ?ciennych i opracowanie malarskie wn?trza ko?cio?a w Komorowie
2010, 2011 - prace przy konserwacji gotyckich freskw Kaplicy w Szyd?owie
2015, 2016 - prace przy konserwacji malowide? ?ciennych pa?acu w Ma?ej Wsi pod Grjcem

Wi?cej i bardziej szczeg?owo w dziale WIADOMO?CI

okiem niezale?nego obserwatora czyli:
artyku? w prasie

Katalog Sztuki Polskiej

napisz: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

zadzwo?: +48 601 48 26 24


z ostatniej chwili

Wszystkich, ktrzy lubi? czyta? zapraszam do nowo powsta?ego dzia?u DO POCZYTANIA, gdzie oprcz starych notatek podR?NYCH i innych historii r?nych, pojawi?y si? i pojawia? b?d? nadal, teksty nowsze na powa?nie i na weso?o :)

nowo?ci wiadomo?ci aktualno?ci

autoreklama